Informace


Chcete-li se přihlásit do autoškoly, nejdříve si u nás vyzvedněte potřebné formuláře, nebo si je vytiskněte(viz níž) a po vyplnění a potvrzení zdravotního stavu lékařem kontaktujte autoškolu. Ta vám sdělí datum zahájení kurzu.

Váháte-li s výběrem autoškoly, prostudujte si neprve stránky
www.abeceda-autoskoly.cz.

Vše začíná teorií. Žák musí zvládnout základy z dopravních předpisů a seznámit se s teorií jízdy a ovládáním vozidla. Teprve potom se začíná jezdit. První dvě vyučovací hodiny autocvičiště, pak už na silnici.

Před každou jízdou musí žák předložit učiteli průkaz žadatele o řidičské oprávnění - obdrží ho při zahájení kurzu - kde mu bude zapsána každá absolvovaná jízda. Žák má takto přehled o odjěžděných hodinách. Celková doba trvání kurzu je cca 6 týdnů.

Výuka teorie probíhá 1x týdně, praktické jízdy pak po individuální domluvě dle možností žáka.

Autoškola může ukončit výuku a výcvik a přihlásit žáka ke zkoušce tehdy, zvládl-li dostatečně jízdu vozidlem a závěrečné přezkoušení z předpisů.

Autoškola se při své činnosti řídí zákonem č.247/2000Sb ve znění pozdějších předpisů.Formuláře ke stažení


Zde najdete formuláře potřebné pro udělení řidičského oprávnění. Každý formulář musí být vytištěn samostatně.

Žádost o řidičské oprávnění(PDF)
strana 1, strana 2

Pozor, žádost musí být vytištěna oboustranně!


Posudek o zdravotní způsobilosti(PDF)

Posudek musí být potvrzen praktickým lékařem.